Prin navigarea pe site-ul https://andradragan.ro sau prin efectuarea unei programări la o ședință de psihoterapie sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos.

Termenii și condițiile website-urlui https://andradragan.ro/ reprezintă un contract tacit între dumneavoastră și Psihoterapeut Andra Dragan

Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate înainte de a naviga pe site sau de a face o programare online sau telefonic. Daca nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de accesare a serviciilor de psihoterapie individuală, de cuplu sau cu Politica de confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați acest website și nici serviciile oferite prin intermediul acestui website.

Ne rezervam dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă Termenii și condițiile prezente. Programării dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul completării formularului de contact sau a apelului telefonic în vederea efectuării unei programări.

Accesând site-ul https://andradragan.ro veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor și Condițiilor.

Ne rezervam dreptul de a înceta în orice moment prestarea unui serviciu, fara notificare prealabilă.

Daca aveți întrebari sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la cabinetandradragan/at/gmail.com și o să vă răspundem în cel mult 48 ore.

REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea programărilor sau în scop informațional în categoria de articole.

Nu veți efectua nicio programare falsă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula programarea;

Veți furniza informații reale despre contextul în care se dorește programarea, complete și actualizate;

Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice informație text, imagine sau video regăsită pe acest site.

Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului https://andradragan.ro.

Ne rezervam dreptul de a bana accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente  pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

FURNIZORUL SERVICIILOR DE SERVICII pSIHOLOGICE SI PSIHOTERAPIE

Andra Dragan – Cabinet Individual de Psihoterapie având cabinetul situat în Municipiul Iași, Bulevardul Carol I Nr. 4, Clădirea HABITAT corp A, Etajul 2, Biroul 202, Cod de identificare fiscală (CIF):43974577, Cod de înregistrare: 1IS10095, psihoterapeut acreditat cu drept de libera practica de Colegiul Psihologilor din România.

DREPTURI SI OBLIGAȚII

A. Beneficiarul serviciilor de psihoterapie/asistență psihologică are următoarele drepturi și obligații:

a) să fie informat cu privire la condițiile prestării serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract;

b) să achite integral prețul serviciilor de psihoterapie sau asistență psihologică ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de catre furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de catre acesta prin prezentul contract la subcapitolul de mai jos numit “PLATĂ”;

c) să respecte indicațiile furnizorului serviciului psihologic și să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor psihologice;

d) să-și asume în totalitate declarația privind consimțământul informat, prezentat mai jos, în prezentul contract/termeni și condiții.

B. Furnizorul serviciilor psihologice sau de psihoterapie are urmatoarele drepturi si obligatii:

a) să i se achite integral prețul ședințelor de psihoterapie după fiecare ședinta, specificat în prezentul contract/termeni și condiții, prin modalitatea de “PLATĂ” precizată de FURNIZORUL SERVICIILOR;

b) să întreprindă toate acțiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;

c) să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;

d) să respecte confidențialitatea prezentului contract, precum și secretul profesional, potrivit dispozitiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G nr. 788/2005;

e) să elibereze beneficiarului, în cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fara a afecta calitatea acestora.

f) Să refuze acceptarea în terapie a clientului ce are nevoie urgenta de consultul unui medic psihiatru și urmarea unui tratament medicamentos.

DISPOZITII PRIVIND ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI A CONDIȚIILOR

Acceptarea termenilor și condițiilor are loc din momentul accesării website-ului https://andradragan.ro, efectuarea unei programări sau vizitarea Cabinetului Individual de Psihoterapie Andra Drăgan pentru o ședința de terapie individuală. Ne rezervam dreptul de a refuza o programare, de a ne selecta clienții chiar dacă plata a fost efectuată. Daca nu aprobăm programarea pentru sedința de psihoterapie individuală, dar plata s-a realizat deja, suma va fi rambursată integral.

Termenii și condițiile din prezentul contract sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice cât și beneficiarilor persoane juridice de pe teritoriul României sau din Diaspora.

Părțile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu cu privire la drepturile și obligațiile asumate.

Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus la cunostinta Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, pentru mediere. În cazul în care în urma medierii, litigiul nu fost soluționat, părtile se pot adresa instanțelor competente.

Prin efectuarea unei rezervări și ulterior, prin efectuarea plății pentru fiecare ședință de psihoterapie individuală, declarați că ați luat la cunoștință de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidențialității serviciilor psihologice, precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea ședințelor de psihoterapie.

Programarea la ședințele de psihoterapie individuală prin intermediul acestui website este programarea online prin intermediul formularului de contact sau telefonic la numărul de telefon +40 753 366 096. Dacă apelati la servicul de psihoterapie din afara orașului Iași unde avem sediul cabinetului și doriți ca ședințele de psihoterapie să se desfașoare online, trebuie să efectuati plata conform indicațiilor de plată date de psihoterapeut în contul bancar al cabinetului în cel mult 24 de ore după efectuarea ședinței.

Datele necesare pentru a completa formularul sunt: numele, prenumele,  numărul de telefon, adresa de email, problema cu care vă confruntați.

În situația în care programarea este realizată online și dacă ne-ați furnizat o adresa de e-mail validă, veti primi un e-mail de informare cu toate informatiile solicitate și datele referitoare la programare. În cazul în care, dintr-un motiv anume, nu putem aproba solicitarea de programare din varii motive, vă anunțăm în cel mai scurt timp privind reprogramarea pentru o altă dată/oră.

În cazul în care nu puteți să participați la ședința programată vă rugăm să contactați psihoterapeutul la numărul de telefon 0753366096 cu cel puțin 24 de ore înaintea orei programate pentru a anunța dacă se dorește o reprogramare.

PREȚURILE

Prețul pentru o ședință de psihoterapie individuală este de 250 de lei și durează 60 de minute;

Prețul pentru o ședință de psihoterapie de cuplu costă 350 de lei și durează 90 de minute.

Plata serviciilor de psihoterapie efectuate în cabinet sau online se poate face astfel: numerar în cabinet, după fiecare ședință sau prin ordin de plată în contul menționat în e-mailul de informare pe care îl primiți la adresa completată în formular. În acest sens, menționați când efectuați plata și trimiteți confirmarea plății pe whatsapp sau email.

Înainte cu 24 de ore de începerea ședinței de psihoterapie, vă vom trimite un reminder prin SMS/Whatsapp sau prin email, în situația în care intervine ceva, vă rugăm anunțati psihoterapeutul pentru o reprogramare sau pentru anularea sedinței, în vederea oferirii locului rămas liber, următorului client.

În situația în care plata pentru ședințele de psihoterapie se efectuează prin transfer bancar vă recomandăm să trimiteți prin email dovada plății.

LIVRAREA SERVICIILOR DE PSIHOTERAPIE de catre Cabinetul de Psihoterapie Andra Dragan

Efectuarea și livrarea serviciilor contractate se efectueaza conform acestor “Termeni și conditii” în cabinet fizic pentru clienții ce pot onora programările prin prezența fizică sau online prin intermediul diferitelor platforme de comunicare: Whatsapp, Skype, Zoom.

Livrarea serviciilor de psihoterapie se va realiza în baza unei programări și a efectuării ședinței propriu-zise la DATA ȘI ORA STABILITĂ. 

Numărul de telefon comunicat de dumneavoastră și emailul vor fi folosite pentru a confirma faptul ca ședința va avea loc sau pentru a va oferi detalii privind modul în care se va desfășura ședința de terapie invidivudala: Zoom, WhatsApp, Skype. Asigurați-vă că numărul de telefon comunicat în completarea formularului este corect.

SITUATII DE FORȚĂ MAJORĂ

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la schimbări, în legi sau reglementari, accidente, boli, acte teroriste, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet, stări de urgență declarate de autorități. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment clientului prin mijloacele puse la dispoziție.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut Text, imagini, video al site-ului www.andradragan.ro este proprietatea intelectuală a Cabinetului individual de Psihologie și psihoterapie Andra Drăgan.

Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare sau programarea la ședințele de psihoterapie.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, imagini) sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Întregul site este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervam dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

NOTIFICĂRI

Utilizatorul/Vizitatorul sau clientul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul emailului sau telefonic. Prestatorul are dreptul să foloseasca și alte metode de transmitere (prin telefon, poșta, SMS sau prin intermediul executorilor judecatorești) a comunicarilor sale catre Utilizator.

Parțile convin ca toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

Pentru Utilizator – la adresa de email/ sau la numărul de telefon completat pe site-ul: andradragan.ro prin intermediul formularului de contact.

Pentru Prestator– la următoarea adresă de poștă electronică/e-mail: cabinetandradragan@gmail.com.

Aceste Termene și conditii constituie acordul integral dintre dumneavoastră și noi în ceea ce privește obiectul oricărui Contract și înlocuiește orice alt acord, orice altă înțelegere anterioră verbală sau scrisă dintre dumneavoastră și noi.

ULTIMA ACTUALIZARE: 03 Ianuarie 2022.

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT PENTRU PARTICIPAREA LA ȘEDINȚE INDIVIDUALE DE PSIHOTERAPIE

Responsabilitățile mele ca psihoterapeut al dumneavoastră:

I. CONFIDENȚIALITATEA

Confidențialitatea în legătură cu tot ce se întamplă în procesul de psihoterapie este garantată 100%, cu câteva excepții, pe care le voi enumera mai jos, aveți dreptul absolut la confidențialitate 100% privind procesul psihoterapeutic. Conform Codului Deontologic al profesiei de psiholog, nu pot și nu voi da informații despre dvs., nici macar despre faptul ca sunteți client în psihoterapie, fără acordul dvs. scris/verbal.

Excepții legale privind dreptul dvs. la confidențialitate:

– în cazul unui ordin judecătoresc primit la adresa cabinetului;

– atunci când consider că vă aflați în risc de suicid iminent;

– atunci când consider că există riscul major ca dumneavoastră să vătămați (fizic sau psihic) o altă persoană (adult sau copil);

În aceste cazuri, dacă apreciez, pe baze întemeiate, ca un astfel de eveniment este iminent, sunt absolvită de păstrarea confidențialității, situație care se întamplă extrem de rar în realitate.

II. Drepturile participantului la procesul de psihoterapie

Aveți dreptul să-mi adresați orice întrebare despre ceea ce vă preocupă, în cadrul procesului dvs., de psihoterapie.

Sunt dispusă să discut cu dumneavoastră orice aspect vă preocupă. De asemenea, mă puteți întreba despre pregătirea mea profesionala și puteți cere să vă recomand unui alt psihoterapeut în cazul în care decideți că nu sunt cea mai potrivită pentru problema dumneavoastră.

Aveți dreptul la confidențialitate și discreție asupra a tot ceea ce discutăm în terapie.

III. Încheierea psihoterapiei

În mod normal, dumneavoastră sunteți singura persoana care decide încheierea psihoterapiei, în orice moment doriți.

Există însă două excepții iar acestea sunt:

Daca nu sunt în măsură să vă ajut, datorită problemei pe care o aveți sau a faptului ca pregatirea mea profesională nu este adecvată pentru abordarea problemei dumneavoastră, vă voi informa despre acest lucru și vă voi recomanda unui alt psihoterapeut sau după caz, un medic psihiatru care va poate ajuta.

În situația în care clientul sufera de o afecțiune psihică și nu urmează tratamentul prescris de un medic psihiatru, procesul psihoterapeutic poate continua numai daca, acel client își ia tratamentul prescris de un medic specialist.

Dacă mă amenințați, dacă savârșiți acte de violență asupra mea (fizică sau verbală), dacă mă hărțuiți (pe mine sau persoane apropiate mie), îmi rezerv dreptul de a termina imediat continuarea ședințelor de psihoterapie și de a notifica organele abilitate.

Responsabilitațile dumneavoastră în calitate de client în procesul de Psihoterapie

Sunteți responsabil să participați la ședințele de psihoterapie, conform programului stabilit, punctualitatea este foarte apreciată.

Sunteți responsabil să anunțați neparticiparea la vreo ședință cu 24 de ore înainte. Dacă nu anunțați în acest interval, veți plăti prețul integral al ședinței.

Sunteți responsabil să achitați integral prețul serviciilor psihologice dacă absentați total sau parțial la ședințele la care ați confirmat participarea, cu excepția situațiilor de forță majoră;

Sunteți responsabil să-mi cereți toate explicațiile despre posibilele nelamuriri pe care le aveți legate de răspunsurile pe care le voi da sau de desfășurarea intervențiilor psihoterapeutice;

 Participarea la ședințele de psihoterapie este voluntară, în timpul desfășurării acesteia puteți decide oricând să refuzați continuarea participării dumneavoastră fără nici o explicație sau consecință negativă;

Sunteți liber să discutați cu oricine doriți despre procesul dumneavoastră psihoterapeutic. Nu aveți nici o responsabilitate de a menține confidențialitatea, de vreme ce sunteți singura persoana care are dreptul de a decide ce mențineți confidențial față de alte persoane.

Consimțamântul clientului față de Psihoterapeut

Am citit termenii și condițiile care țin loc de contract legal între mine în calitate de Client/potential client și Cabinetul de Psihologie si Psihoterapie Andra Drăgan, am cerut informații suplimentare acolo unde am avut nelămuriri și le-am înțeles.

Înțeleg limitele legale ale confidențialității.

Înțeleg drepturile și responsabilitățile mele ca și client în psihoterapie al Cabinetului de Psihoterapie Andra Drăgan.

Înțeleg drepturile și responsabilitățile psihoterapeutului față de mine.

Sunt de acord să urmez ședințe de psihoterapie și să achit integrat pretul afișat în acești termeni și condiții catre psihoterapeutul Andra Drăgan.

Știu că pot încheia psihoterapia în orice moment doresc, fără consecințe din partea psihoterapeutului.

Prin acceptarea programării la ședința de terapie individuală sunteți de acord cu toate clauzele din acești termeni și condiții pentru a putea participa la ședintele de Psihoterapie efectuate de Cabinetul individual de Psihoterapie Andra Drăgan.